Oferta

Oferujemy:

Inwentaryzacje obiektów budowlanych


Przebudowę, remont oraz inne działania mające na celu zmianę wyglądu pomieszczeń, obiektów, budynków należy rozpocząć od wykonania inwentaryzacji budowlanej. Inwentaryzacja budowlana to opracowanie, które przenosi na papier (lub inny nośnik) informacje o wielkości poszczególnych pomieszczeń, wzajemnym ich położeniu, ich wysokości. Inwentaryzacja budowlana pierwszym i niezwykle istotnym elementem projektów przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów budowlanych, zmiany sposobu ich użytkowania czy chociażby ich remontu, zmiany wystroju czy aranżacji.

Prawidłowo wykonana inwentaryzacja budowlana da Inwestorowi dokładny wgląd w całość zamierzenia budowlanego, stanowi właściwy podkład do rozpoczęcia planowania zmian, zobrazuje możliwość wykonania przebudowy lub stanowić będzie podkład do stworzenia koncepcji projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, lokalu lub budynku.

Pracownia wykonuje inwentaryzacje budowlane budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych, ich fragmentów lub – jeśli inwestor sobie tego zażyczy – pojedynczych pomieszczeń. Na bazie wykonanych przez naszą Pracownię inwentaryzacji sporządzany jest następnie projekt budowlany lub wykonawczy przebudowy, nadbudowy, rozbudowy czy remontu tych obiektów.

Do opracowania inwentaryzacji budowlanych korzystamy z licencjonowanego oprogramowania BIM – Allplan FT firmy Nemetschek.

Projekty budowlane i wykonawcze


Projekt budowlany jest dokumentem pozwalającym Inwestorowi uzyskać decyzję administracyjną niezbędną do rozpoczęcia prac budowlanych, tzw. pozwolenie na budowę.

Projekt budowlany jest opracowaniem przedstawiającym zamierzenie budowlane planowane przez Inwestora. Zakres i forma projektu budowlanego jest określona w ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu dotyczącym formy i zakresu projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego, zawierającym szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne lub instalacyjne. Projekt wykonawczy nie jest potrzebny na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale jest bardzo pomocny na etapie realizacji inwestycji budowlanej. Pozwala on na zaoszczędzenie zarówno czasu jak i pieniędzy – zarówno Inwestorowi jak też Wykonawcy robót.

Nasza Pracownia wykonuje projekty budowlane i wykonawcze. Każdorazowo zakres projektowy jest omawiany z Inwestorem, przedstawiane są plusy i minusy wykonania czy pominięcia któregokolwiek z opracowań. Po takiej rozmowie Inwestor świadomie podejmuje decyzję o zleceniu konkretnego zakresu prac projektowych, dostosowanego do konkretnych potrzeb.

Projekty wykonujemy korzystając z licencjonowanego oprogramowania BIM – Allplan FT firmy Nemetschek.

Koncepcje projektowe


Przed przystąpieniem do projektu budowlanego warto poświęcić nieco czasu na stworzenie tzw. koncepcji projektowej, czyli opracowania, które nie jest jeszcze projektem budowlanym, często rysowanego odręcznie, przedstawiającego schematyczną mniej lub bardziej dokładną wizję przyszłego projektu.

W naszej pracowni zawsze, przed ostatecznym podpisaniem umowy na prace projektowe sporządzana jest koncepcja projektowa, która pokazuje Inwestorowi jak mniej więcej będzie wyglądał wymarzony przez niego dom jednorodzinny, lokal czy nawet hala produkcyjna. Na podstawie szkiców, rysunków, po często długich dyskusjach, wizja Inwestora nabiera ostatecznych kształtów i zamykana jest w granicach określonych przez prawo budowlane, możliwości konstrukcyjne oraz walory estetyczne. Poświęcenie więcej czasu na stworzenie jak najdokładniejszej koncepcji znacząco przyspiesza prace projektowe i powoduje bardziej świadome podejmowanie decyzji przez Inwestora.

Przy opracowywaniu szybkich koncepcji i poglądowych wizualizacji korzystamy  z licencjonowanego oprogramowania BIM – Allplan FT firmy Nemetschek oraz z oprogramowania SketchUp firmy Trimble Inc.

Kosztorysy


Kiedy mamy już wizję naszego zamierzenia budowlanego – czy to rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, czy też budowy budynku “od zera” zawsze na horyzoncie myśli pojawia się pytanie: “a ile to wszystko będzie kosztować???”.

Wtedy z pomocą przychodzi kosztorys inwestorski i przedmiar robót. Ten pierwszy określa koszty niezbędne na sfinansowanie zamierzenia budowlanego, ten drugi – opisuje ilościowo wszystkie roboty budowlane niezbędne do wykonania na etapie realizacji inwestycji budowlanej.

W naszej Pracowni Klient może zamówić zarówno wykonanie kosztorysu inwestorskiego jak i przedmiaru robót. Oba opracowania wykonywane są na licencjonowanym oprogramowaniu NormaPRO firmy Athenasoft. Sam program jednak nie wystarczy do stworzenia poprawnego kosztorysu. Ważne jest także doświadczenie. A doświadczenia mamy już dużo.

Świadectwa energetyczne i charakterystyki energetyczne budynków


Od kliku lat głośnym tematem nie tylko z dziedziny budownictwa jest ekologia. I nie tylko ekologia polegająca na nie zaśmiecaniu środowiska, nie deptaniu trawników, sadzeniu drzew czy segregacji śmieci. W budownictwie coraz częściej można usłyszeć o ekologii w odniesieniu do oszczędności energii potrzebnej do eksploatacji budynku. Ekologia trafiła także do ustawy prawo budowlane i do pochodzących od niej rozporządzeń. Projektanci muszą projektować w sposób coraz bardziej energooszczędny. Muszą… no właśnie. A jak to sprawdzić? Z pomocą przychodzi ustawowy obowiązek opracowania “Projektowanej charakterystyki energetycznej” dla wszystkich nowych inwestycji, dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów, zwłaszcza dla tych, dla których w istotny sposób zmieniają się parametry przegród zewnętrznych, zmienia się sposób ogrzewania. czy przebudowywane są elewacje. Dla już wybudowanych obiektów budowlanych przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu należy sporządzić “Świadectwo charakterystyki energetycznej”.

Czym one się różnią? Pierwsza, czyli “Projektowana charakterystyka energetyczna” opisuje projektowane rozwiązania materiałowe i technologiczne w budynku z uwzględnieniem materiałów na przegrody zewnętrzne, grubością i jakością warstwy izolacyjnej, zaprojektowanego systemu ogrzewania czy pozyskiwania ciepłej wody. Po dokonaniu obliczeń uzyskujemy wartość zapotrzebowania na energię pierwotną (nieodnawialną) niezbędna do prawidłowego funkcjonowania projektowanego budynku. Drugie opracowanie, czyli “Świadectwo charakterystyki energetycznej” opisuje zastosowane już w budynku opisane wyżej rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i instalacyjne, czyli jest to opisanie stanu istniejącego (a nie projektowanego). W efekcie uzyskujemy – podobnie jak w “Projektowanej charakterystyce energetycznej” – wartość wskaźnika Ep opisującego niezbędną ilość energii pierwotnej (nieodnawialnej) potrzebną do prawidłowego funkcjonowania budynku.

Pracownia opracowuje “Projektowane charakterystyki energetyczne” oraz “Świadectwa charakterystyki energetycznej” przy użyciu oprogramowania firmy Builddesk.

Kontakt:

a.s.studio adam szwarc
ul. Ligęzy 12/7
41-902 Bytom

pracownia projektowa:
ul. Wyczółkowskiego 13 p.14
41-902 Bytom
biuro czynne pon. - pt. 8:00 - 14:00

Tel. +48 509 828 409
Tel. +48 32 281 60 24